ErikWie.net

Hyttesamleren

Siden 2010 har jeg samlet på DNT hytter. Enten har jeg vært innom å besøkt dem eller jeg har overnattet så kommer de i listen her. Noen av de har jeg også vært på i forbindelse med organiserte fellesturer i Turistforeningen, som deltaker eller turleder. Mange av hyttene er besøkt mange ganger, jeg logger ikke antall ganger, men om en hytte bare er ført med besøk fra tidligere så oppgraderes den til overnatting når jeg har overnattet på den. På samme måte oppgraders privat tur, fellestur til turleder om jeg har vært turleder på en tidligere besøkt hytte. Hytter jeg har bøkt på kurs/møter i Turistforeningen merkes utenom. Oppdatert pr. 6. april 2017 – 27 hytter

Darrebu, Skrimfjella (Besøkt, Overnattet)
Eiksetra, Finnemarka (Besøkt, Teltet,  DNT kurs)
Eriksbu, Blefjell (Besøkt, Overnattet, DNT kurs)
Fjellvang, Lilomarka (Besøkt, Overnattet, DNT kurs)
Gaustatoppen turisthytte, Gausta (Besøkt)
Grønknutkoia, Holleia (Besøkt, Overnattet)
Hannevoldhytta, Lardal (Besøkt)
Haukelister Fjellstue, Haukelifjell (Besøkt, Overnattet)
Helberghytta, Hardangervidda (Besøkt)
Hovinkoia, Holleia (Besøkt, Overnattet)
Høgevarde, Norefjell (Besøkt, Overnattet, DNT Kurs)
Ivarsbu, Skrimfjella (Besøkt)
Jægervasshytta, Lyngenhalvøya (Besøkt, Overnattet, DNT Fellestur)
Kalhovd, Hardangervidda (Besøkt)
Knudsrød, Horten (Besøkt, DNT møte)
Koboltkoia, Trillemarka og Holtefjell (Besøkt, Overnattet, Turleder)
Krokan Turisthytte, Hardangervidda (Besøkt)
Mårbu, Hardangervidda (Besøkt, Overnattet, Turleder)
Styggemannshytta, Skrimfjella (Besøkt)
Sørmyrseter, Skrimfjella (Besøkt, Overnattet)
Tjønneberget, Vestfolds skjærgård (Besøkt, ikke inne)
Trollsvannstua-Hovedhuset, Lardal (Besøkt)
Trollsvannstua-Annekset, Lardal (Besøkt, ikke inne)
Tømtehytta (Store), Nordmarka (Besøkt, Overnattet)
Tømtehytta (Lille), Nordmarka (Besøkt, ikke inne)
Toveseter, Norefjell (Besøkt, Overnattet)
Vassfarkoia, Vassfaret (Besøkt, Overnattet)

Comments are closed.

– Tur og foto blogg
Login